Stefanovic Family

From BattleMaster Wiki
Jump to navigation Jump to search

The Stefanovic Family hails from Lamia, a part of the Barony of Makar on Atamara

Family Tree

       ??? + ???
	     |
	     |
  /-------------+------------\
xxxxxxx    xxxxxx    xxxxxxx
  |xxxxxx    | +xxxxxxx  |+xxxxxx
  |       |      |
Crostin    Retravic    |
(dead)     +"Hireshmont"  |
         |    /----+----\
         |    |     |
      ----------- Hang   Capone
      |     |
     Valachi Hireshmont II


General Information

The Stefanovic Family is a family consisting entirely of vikings of the Barony, the family's homeland.Children of the Stefanovic Clan

/Retravic /Hang /Valachi /Capone

Crostin